2.1  ยาแผนปัจจุบัน


      ยาแผนปัจจุบัน คืออะไร
             
                       ยาแผนปัจจุบันคือ ยาที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยอาศัยพื้นความ-รู้จากยาแผนโบราณ มีการแยกแก่นยา (ตัวยาสำคัญ)   ที่มีในพืช หรือสัตว์ มาทำให้บริสุทธิ์ ตามกรรมวิธีแผนใหม่ หาสูตรโครงสร้าง และสังเคราะห์เลียนแบบสูตรที่หา  ได้ตลอดจนทำการสังเคราะห์ยาขึ้นใหม่ เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพดี และมีพิษน้อย
                      ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันจากแหล่งต่างๆ มีดังต่อไปนี้
                      ยาจากพืช ได้แก่ แอลคาลอยด์ (ควินิน) ไกลโค-ไซด์ (ดิจิตาลิส) น้ำมันหอมระเหย (น้ำมันกานพลู)
                     ยางเรซิน (กำยาน) ยางกัม (อะเคเซีย) และ แทนนิน หรือกรดแทนนิค  (ยาสมานแผล)
                      ยาจากสัตว์ ได้แก่ แคลเซียม (กระดูก เขา) อินซูลิน (ตับอ่อน) วิตามินเอ (ตับปลา) ฯลฯ
                      ยาจากเกลือแร่ ได้แก่ ไอโอดีน (ได้จากเกลือ-สมุทร) โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง) แมกนีเซียม-ซัลเฟต (ดีเกลือ) ฯลฯ
                      ยาจากจุลชีพ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะต่างๆ (สเตรป-โตไมซิน)
                      ยาจากการสังเคราะห์ ได้แก่ ยากึ่งสังเคราะห์หรือ ยาสังเคราะห์ทั้งหมด เช่น  ยาปฏิชีวนะ ดิจิตาลิส ฮอร์โมนบางชนิด ฯลฯ
แหล่งข้อมูล :  :  .http://healthnet.md.chula.ac.th